პარტნიორები:

          PPM Sp. z o.o.

   

           ჩვენი საწარმოოს ერთ ერთი პარტნიორია პოლონური კომპანია "პიპიემ"-ი (PPM). კომპანია აწარმოებს საბავშვო ავეჯს 1993 წლიდან. მათ მიერ წარმოებული ბავშვის საწოლების ასორტიმენტი მოიცავს 70 მოდელს და 30- მდე სახეობის სხვადასვა ავეჯს ბავშვის ოთახისათვის. აქ გამოშვებული პროდუქციის დამახასითებელი ნიშანია მაღალი ხარისხი, ფუნქცინალურობა, უსაფრთხოება, ესთეთიკური სახე და ბოლოს კარგი თანაფარდობა ფასსა და ხარისხს შორის. კომპანია წარმოებაში იყენებს მხოლოდ მაღალი ხარისხის მასალებს, რომლის მომწოდებლებიც არიან ცნობილი ევროპული კომპანიები, ყველა მათგანს გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი.  წარმოებული ავეჯი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს EN 716-1 და EN 716-2 .