ჩვენს შესახებ

შპს „პრემიერ პლიუსი“ დაარსდა 2012 წლის მარტის თვეში.

კომპანია ორიენტირებულია ევროპული ხარისხისა და სტანდარტების მქონე პროდუქტების იმპორტსა და რეალიზაციაზე რამეთუ  შემოთავაზებული პროდუქტების ძირითადი მომხმარებლები არიან პატარები და მათი მშობლები.

ჩვენი კომპანიის უპირატესობას წარმოადგენს ის რომ არსებული პროდუქტების მთლიანი ასორტიმენტი დამზადებულია უშუალოდ საწარმოებში და არავითარი დამატებითი რგოლო ჩვენსა და მწარმოებელს შორის არ არსებობს. ეს გარემოება საშვალებას გვაძლევს გავითვალისწინოთ ქართველი მომხმარებლის შენიშვნები და სურვილები და შეძლებისდაგვარად ავსახოთ პროდუქციაში.

დღეისათვის მომხმარებელს ვთავაზობთ პროდუქტების მხოლოდ მცირე ასორტიმენტს მაგრამ, 2014 წლის ბოლოსათვის დაგეგმილი გვაქვს არსებული ასორტიმენტი გავაფართოოთ, დავამატოთ რბილი და სხვა ტიპის სათამაშოები.

ჩვილი და მოზარდი ბაშვისთვის განკუთვნილი პროდუქტები:

  1. ჩვილ ბავშვთა ხის საწოლები;
  2. ლეიბები საწოლისათვის;
  3. ბავშვის ლოგინის თეთრეული;

როგორც უკვე ზევით ავღნიშნეთ კომპანიის მთავარი მიზანია იზრუნოს ბავშვებზე და მათ მშობლებზე, მომხმარებლეს შესთავაზოს მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო, ბუნებრივი მასასლებისაგან დამზადებული პროდუქტები, კერძოდ ხის საწოლები, საწოლის ლეიბები და თეთრეულის ნაკრები.

შემოთავაზებული ასორტიმრნტი გამოირჩევა მათში გამოყენებული ბუნებრივი მასალების სიუხვით, ამას ადასტურებს სერტიფიკატების ასლები რომლებიც განთავსებულია ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე.